Kyldisk - rakt glas, 1040mm
(BxDxH): 1040x900x1262mm
13 690:-
Kyldisk - rakt glas, 1520mm
(BxDxH): 1520x900x1262mm
15 990:-
Kyldisk - rakt glas, 2000mm
(BxDxH): 2000x900x1262mm
17 390:-
Kyldisk för kött, 1040mm
(BxDxH): 1040x1140x1126mm
29 990:-41 190:-
Kyldisk för kött, 1520mm
(BxDxH): 1520x1140x1126mm
33 290:-51 290:-
Kyldisk för kött, 2000mm
(BxDxH): 2000x1140x1126mm
39 990:-70 890:-
Kyldisk för kött, 2480mm
(BxDxH): 2480x1140x1126mm
47 290:-80 090:-
Kyldisk för kött, 2960mm
(BxDxH): 2960x1140x1126mm
56 590:-99 290:-
Kyldisk Hill 1000 mm, ZOIN
Rak glaspanel, Bredd-1000mm
13 990:-17 790:-
Kyldisk Hill 1500 mm, ZOIN
Rak glaspanel, Bredd-1500mm
15 390:-17 890:-
Kyldisk Hill 2000 mm, ZOIN
Rak glaspanel, Bredd-2000mm
17 690:-20 990:-
Kyldisk Hill 2500 mm, ZOIN
Rak glaspanel, Bredd-2500mm
21 390:-24 890:-
Kyldisk Hill 3000 mm, ZOIN
Rak glaspanel, Bredd-3000mm
24 790:-31 990:-
Kyldisk med statisk kyla - 1480mm
(BxDxH): 1480x970x1200mm
16 990:-22 990:-
Kyldisk med statisk kyla - 1955mm
(BxDxH): 1955x970x1200mm
18 690:-25 990:-